garantie

Wanneer u aanspraak wilt maken op uw garantie moet u in het bezit zijn van de originele factuur. Ook dient de installatie van het product te zijn verzorgd door een professioneel installatiebedrijf (aangesloten bij brancheorganisatie).

Wanneer u aanspraak wilt maken op uw garantie vragen wij u vriendelijk een garantieaanvraag in te dienen. Dit kunt u doen voor een email te sturen naar info@stoomcabineoutlet.nl

De garantie gaat in op de dag van levering. De garantie wordt door een reparatie of onderdelen vervanging nooit verlengd of vernieuwd. Spa4you bv geeft geen garantie bij de volgende zaken:

– Slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
– Een schade ,storing of gebrek welke te wijten is aan van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de klant dan wel de eindgebruiker.

Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en kalk en de als gevolg daarvan opgetreden storing of schade. Het artikel dient voor montage gecontroleerd te worden op gebreken, beschadigingen en compleetheid. Nadat het product is geïnstalleerd zijn wij niet meer aansprakelijk voor enige schade of gebreken.

Kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.

Indien de klachten gegrond zijn behouden wij het recht een keuze te maken uit het herstellen , vervangen of het vergoeden van een eventuele minderwaarde. In die gevallen waar producten vervangen dienen te worden die niet op voorraad zijn zal door Spa4you bv een alternatief aangeboden worden.

Voor gevolgschade uit een defect of mankement , foute installatie of gebruik is Spa4you bv nooit aansprakelijk.